Znakovi opasnosti

Znakovi opasnosti imaju zadatak da upozore učesnike u saobraćaju na opasnost koja im preti na određenom delu puta, kao i da ih obaveste o prirodi te opasnosti.

Postavljaju se pre opasnog mesta, obično na udaljenosti većoj od 150 metara, mada u naselju ta udaljenost može biti i manja. Postoje i izuzeci od ovog pravila, kao što je znak “Andrejin krst”, zatim “Radovi na putu”, koji se postavlja neposredno ispred mesta radova i znak “Saobraćaj u oba smera”, koji se postavlja na samom mestu odakle počinje saobraćaj u oba smera.

Znaci opasnosti imaju oblik ravnostranog trougla bele boje sa crvenim obodom, a simboli na znaku su crne boje.

Saobraćajni znakovi opasnosti imaju osnovu bele boje. Izuzetak je znak “radovi na putu”.

Opasna krivina – označava više uzastopnih krivina koje su opasne zbog svojih fizičkih karakteristika ili zbog nedovoljne preglednosti.

Krivina nalevo – označava približavanje opasnoj krivini na levo zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.

Krivina nadesno – označava približavanje opasnoj krivini na desno zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.

Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno.

Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo.

Opasan uspon – označava približavanje opasnom usponu zbog veličine nagiba i dužine dela puta koji je pod nagibom.

Opasna nizbrdica – označava približavanje opasnoj nizbrdici zbog veličine nagiba i dužine dela puta koji je pod nagibom.

Suženje puta s desne strane – znakovi iz ove grupe(suženja kolovoza) označavaju približavanje delu puta na kome suženje kolovoza može da predstavlja opasnost.

Suženje puta s leve strane – znakovi iz ove grupe(suženja kolovoza) označavaju približavanje delu puta na kome suženje kolovoza može da predstavlja opasnost.

Suženje puta – znakovi iz ove grupe(suženja kolovoza) označavaju približavanje delu puta na kome suženje kolovoza može da predstavlja opasnost.

Neravan kolovoz – Opasne izbočine i ulegnuća– blizina dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuća.

Neravan kolovoz – Opasno ulegnuće na kolovozu.

Kamenje pršti – označava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od prskanja kamena.

Klizav kolovoz – označava blizinu dela puta na kome kolovoz pod određenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu.

Pokretni most – blizina mesta na kome se na putu nalazi pokretni most.

Blizina obale – blizina mesta na kome put nailazi na obalu.

Odronjavanje kamenja sa leve strane puta – označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od odronjavanja kamenja sa leve strane.

Odronjavanje kamenja sa desne strane puta – označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od odronjavanja kamenja sa desne strane.

Bočni vetar – označava blizinu dela puta na kome često duva jak bočni vetar.

Neučvršćena bankina – blizina dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina.

Opasnost na putu – blizina dela puta ili mesta na putu na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju zakonom nije predviđen poseban znak opasnosti.

Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja – označava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku.

Saobraćaj u oba smera – označava mesto na kome se prelazi sa dela puta na kome se saobraćaj odvija samo u jednom smeru na deo tog puta na kome se saobraćaj odvija u oba smera.

Nailaženje na semafore – označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću semafora.

Kolona zaustavljenih vozila – označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od stvaranja kolone zaustavljenih vozila.

Ukrštanje puteva iste važnosti – označava blizinu ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa prvenstvom prolaza.

Ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom – označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta odnosno spaja sa sporednim putem.

Spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa leve strane – označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa leve strane.

Spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa desne strane – označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa desne strane.

Spajanje sporednog puta pod ostrim uglom sa leve strane – označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod ostrim uglom sa leve strane.

Spajanje sporednog puta pod ostrim uglom sa desne strane – označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod ostrim uglom sa desne strane.

Deca na putu – označava blizinu dela puta na kome se deca kreću češće i u većem broju(blizina škole, obdaništa, igrališta i sl).

Blizina pešačkog prelaza – označava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.

Biciklisti na putu – označava blizinu mesta na kome se biciklisti često kreću po putu ili ga prelaze.

Divljač na putu – označava blizinu dela puta opasnog zbog prelaska divljači preko puta.

Životinje na putu – označava blizinu dela puta na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta.

Blizina avionske piste – označava deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja.

Tunel – označava blizinu tunela na putu.

Tramvajska pruga – označava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou.

Prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima – označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima.

Andrejin krst – označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom.

Andrejin krst – označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka.

Približavanje prelazu puta preko železničke pruge – označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou.
Dopunske table ispod znaka označavaju udaljenost pružnog prelaza – 1 crta označava da udaljenost od prelaza iznosi 80 metara, 2 crte 160 metara, 3 crte 240 metara.