Znakovi izričitih naredbi

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane, ograničenja i obaveze.
Ovi znakovi imaju oblik kruga, osim znakova  “ustupanje prvenstva prolaza” i “obavezno zaustavljanje”.
Osnovna boja znakova ograničenja i zabrane je bela sa crvenim obodom, a simboli i natpisi su crne boje.

Ustupanje prvenstva prolaza – na raskrsnici na kojoj je postavljen, označava naredbu vozaču da mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi.

Obavezno zaustavljanje – na raskrsnici na kojoj je postavljen, označava naredbu vozaču da mora da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi.

Zabrana saobraćaja u oba smera – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera.

Zabrana saobraćaja u jednom smeru – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozila iz smera prema kome je okrenut znak.

Zabrana skretanja ulevo – označava mesto na putu na kome je skretanje ulevo zabranjeno.

Zabrana skretanja udesno – označava mesto na putu na kome je skretanje udesno zabranjeno.

Zabrana polukružnog okretanja – označava mesto na putu na kome je zabranjeno polukružno okretanje.

Zabrana davanja zvučnih znakova – označava put odnosno deo puta na kome se uređajem na vozilu(sirena) ne smeju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti.

Zabrana saobraćaja za motorna vozila – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice i mopede.

Zabrana saobraćaja za autobuse – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za autobuse.

Zabrana saobraćaja za teretna vozila – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za teretna vozila.
Ako je znaku pridodata dopunska tabla na kojoj je označena masa vozila, zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu.

Zabrana saobraćaja za vozila koja prevoze materije koje mogu da izazovu zagadjivanje vode – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze određenu količinu materije koja može da izazove zagađivanje vode.

Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije.

Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne terete – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze opasne terete.

Zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim polurikolice.

Zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motorna vozila koja vuku priključno vozilo.

Zabrana saobraćaja za traktore – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za traktore.

Zabrana saobraćaja za motocikle – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motocikle, teške tricikle i teške četvorocikle.

Zabrana saobraćaja za mopede – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle.

Zabrana saobraćaja za bicikle – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za bicikle.

Zabrana saobraćaja za zaprežna vozila – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za zaprežna vozila.

Zabrana saobraćaja za ručna kolica – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za ručna kolica.

Zabrana saobraćaja za pešake – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za pešake.

Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila.

Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila i zaprežna vozila – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna i zaprežna vozila.

Zabrana saobraćaja za vozila označena simbolom – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vrstu vozila prikazanih na znaku. Na znaku se mogu kombinovati simboli vozila. Ovaj znak može sadržati najviše tri simbola.

Zabrana saobraćaja za vozila čija širina prelazi određenu širinu – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija širina prelazi širinu označenu na znaku.

Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna visina prelazi visinu označenu na znaku.

Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila odnosno skupove vozila, čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku.

Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila sa osovinskim opterećenjem većim od opterećenja označenog na znaku.

Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila, odnosno skupove vozila, čija ukupna dužina prelazi dužinu označenu na znaku.

Najmanje odstojanje između vozila – označava najmanje odstojanje između vozila u kretanju kojeg se vozači moraju pridržavati.

Zabrana preticanja za motorna vozila – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno da motorna vozila pretiču druga motorna vozila osim motocikala bez prikolice i mopeda.

Zabrana preticanja za teretna vozila – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno da teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tona pretiču druga motorna vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda.

Ograničenje brzine – označava put odnosno deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom(km/h) većom od brzine koja je označena na znaku.
Brzina na ovom znaku je data samo kao primer, a stvarne vrednosti se upisuju prema okolnostima na putu i potrebama bezbednosti saobraćaja.

Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera – označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom prođu vozila iz suprotnog smera.

Zabrana prolaza bez zaustavljanja – carina – označava mesto blizu carinarnice gde se vozilo mora zaustaviti.

Zabrana prolaza bez zaustavljanja – policija – označava mesto blizu kontrolnog punkta policije gde se vozilo mora zaustaviti.

Zabrana prolaza bez zaustavljanja – putarina – označava mesto blizu naplatne rampe za putarinu gde se vozilo mora zaustaviti.

Zabrana zaustavljanja i parkiranja – označava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

Zabrana parkiranja – označava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.

Naizmenično parkiranje – neparni dani – označava stranu puta na kojem je zabranjeno parkiranje neparnim danima.

Naizmenično parkiranje – parni dani – označava stranu puta na kojem je zabranjeno parkiranje parnim danima.