VOŽNJA NAPRED SA PROMENOM STEPENA PRENOSA I UNAZAD SA PROMENOM SAOBRAĆAJNE TRAKE

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat od polaznog polja „I”, ubrzava vozilo sa promenom stepena prenosa i zaustavlja se u zaustavnom polju „II”, pri čemu horizontalna projekcija najisturenije tačke prednjeg dela vozila na podlogu mora biti u tom polju. Iz tog položaja vozilo se kreće hodom unazad uz promenu saobraćajne trake, prolazeći kroz prolazno polje „III” i ponovnom promenom saobraćajne trake vraća se na polazno polje „I”, pri čemu se celo vozilo zaustavlja u tom polju. Prilikom kretanja vozila hodom unazad kandidat koristi vozačka ogledala, odnosno gleda preko ramena. Tokom kretanja hodom unazad od zaustavnog polja „II” do polaznog polja „I” vozilo se može zaustaviti najviše 2 puta i izvršiti jedan korak korekcije (jedan korak korekcije je kretanje vozilom suprotno zadatom smeru).

poligonske-radnje-voznja-napred-sa-promenom-stepena-prenosa-i-unazad-sa-promenom-saobracajne-trake

KOČENJE I ZAUSTAVLJANJE

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat od polazne linije „m” do linije kočenja „n” ubrzava do brzine od 30 km/h, nakon čega usporava forsiranim neprekidnim delovanjem na komandu radne kočnice, i zaustavlja se tako da horizontalna projekcija najisturenije tačke prednjeg dela vozila na podlogu ne sme biti iza krajnje linije „p”. Sila na komandi se mora dozirati tako da ne dođe do blokiranja bilo kog točka.

poligonske-radnje

PARKIRANJE VOZILA POD PRAVIM UGLOM, VOŽNJOM UNAZAD

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat se vozilom iz položaja „1” kreće hodom unapred pravolinijski do položaja „2”, iz koga jednim hodom unazad pod pravim uglom, vozilo zaustavlja na parking mesto, pri čemu celo vozilo mora biti u polju parking mesta.

poligonske-radnje-parkiranje-vozila-pod-pravim-uglom-voznjom-unazad

PARKIRANJE VOZILA PODUŽNO, VOŽNJOM UNAZAD

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat se vozilom iz položaja „1” kreće hodom unapred pravolinijski do položaja „2”, odakle jednim hodom unazad i najviše jednim hodom unapred, vozilo zaustavlja na parking mesto, pri čemu celo vozilo mora biti u polju parking mesta.

poligonske-radnje-parkiranje-vozila-poduzno-voznjom-unazad

POLUKRUŽNO OKRETANJE VOZILA SA NAJVIŠE TRI POTPUNA MANEVRA NA PROSTORU ŠIRINE DVE SAOBRAĆAJNE TRAKE

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat se vozilom iz položaja „1” kreće hodom unapred do položaja „2”, iz koga se hodom unazad kreće do položaja „3”, a zatim hodom unapred vozilom zauzima položaj „4” na drugoj saobraćajnoj traci namenjenoj za kretanje u suprotnom smeru.

poligonske-radnje-polukruzno-okretanje-vozila-sa-najvise-tri-potpuna-manevra-na-prostoru-sirine-dve-saobraćajne-trake

ZAUSTAVLJANJE I POLAZAK VOZILOM NA PUTU SA USPONOM

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat zaustavlja vozilo na putu sa usponom, pri čemu su svi točkovi vozila na usponu, a zatim kreće vozilom hodom unapred, pri čemu se vozilo ne sme pokrenuti unazad.

poligonske-radnje-zaustavljanje-i-polazak-vozilom-na-putu-sa-usponom