ČESTA 
PITANJA

Teorijsku nastavu, teorijski ispit i praktičnu obuku možete završiti sa 16 godina. Sa navršenih 17 godina se polaže praktični deo vozačkog ispita i time je završen vozački ispit. Ko ima navršenih 17 i više godina može pristupiti kompletnom polaganju vozačkog ispita.

Vozački ispiti se može uspešno završiti i za 75 dana, sve zavisi od Vas.

Ne, probna vozačka dozvola po ZOBS-u daje pravo na upravljanje vozilom samo na teritoriji Republike Srbije.

Za sada ne, novi ZOBS je još u proceduri, neznamo konkretno još koje će promene sadržati.

Uplata može biti i na rate, prva rata prilikom upisa, može i čekovima građana kao i administrativnom zabranom.

Možete izaći na prvi ponuđeni rok, ako se vremenski uklapa.

Teorijski ispit se može položiti sa osvojenih 85 i više poena.

Lekarsko uverenje je potrebno za početak praktične obuke, što znači odmah nakon lekarskog uverenja.

Rok važnosti lekarskog uverenja je godinu dana za praktičnu obuku i polaganje ispita, dok ukoliko kandidat položi vozački ispit u roku od 6 meseci važi i za izdavanje vozačke dozvole.

Praktični deo vozačkog ispita ne možete polagati dok ne položite obuku iz prve pomoći, ona se polaže u Domu Zdravlja ili Crvenom Krstu a od sada možete i kod nas u auto školi Blok Plus Novi Beograd.

Kada uspešno položite vozački ispit u Auto školi Blok Plus dobijate potrebnu dokumentaciju, nakon toga potrebno Vam je da uplatite takse za izdavanje vozačke dozvole (ove uplate možete izvršiti i u našoj Auto školi), dve fotografije i sve to nosite u Policijsku Upravu za izdavanje probne vozačke dozvole nadležnoj po mestu boravka.